Ouăle și sănătatea

Dec
11

Ouăle sunt o parte importantă a dietei umane datorită conținutului ridicat de proteine și alte substanțe nutritive. În ultimele decenii, evaluarea ouălor ca parte a dietei umane a fost dominată de dezbaterile privind conținutul de colesterol. Valoarea nutritivă a unui produs alimentar este însă un concept complicat deoarece nu poate fi bazat doar pe descrierea compoziției produsului în sine. O substanță cu rol nutritiv este parte componentă a unui produs alimentar, cu efecte nutriționale și fiziologice (Seuss-Baum et al., 2011).

Posted By Ana-Maria Covașă read more

Avicultorul 4(2017)

Dec
11

DIN SUMAR:
• Îmbogățirea ouălor cu nutrienți benefici alimentației umane / Enriching eggs with nutrients beneficial for human food
• Ouăle și sănătatea / Eggs and health
• Salonul aviculturii româneşti - Indagra 2017 / Romania Poultry Industries Saloon - Indagra 2017
• Scăderea costurilor de producție prin metode eficiente de gestiune a resurselor / Reducing production costs with efficient resource management methods

Posted By Admin read more

Îmbogățirea ouălor cu nutrienți benefici alimentației umane

Dec
10

Conceptul de aliment funcțional se referă la un produs alimentar care va „avea în plus față de impactul nutritiv de bază și efecte benefice asupra uneia sau mai multor funcții ale organismului uman, îmbunătățind condiția generală, implicit cea fizică, și scăzând riscul de evoluție a unor afecțiuni” (Siro et al., 2008).
 
Introdus pentru prima dată de Japonia, în 1980, conceptul de aliment funcţional este aplicat în alimentația tradițională din multe țări din Asia.

Posted By Ilie Van read more

Avicultorul 3(2017)

Sep
10

DIN SUMAR:
• Situaţia pieţei cărnii de pasăre şi a ouălor de consum în România în primele 6 luni ale anului 2017, comparativ cu primele 6 luni ale anului 2016 / Table eggs and poultry meat market in Romania on first 6 mounts of 2017 compared with first 6 mounts of 2016
• Calitatea ouălor de consum prin aplicarea sistemului HACCP și marcarea acestora - aspecte legislative / Table eggs quality legal aspects of HACCP system and eggs marking

Posted By Admin read more

Avicultorul 2(2017)

Jun
05

DIN SUMAR:
• Pledoarie pentru aplicarea integrală a PAC în agricultura româniei / A plea for complete aplication of CAP in romanian agriculture
• Compoziția ouălor de consum în funcție de specia producătoare / Table egg composition by producing specie
• CNNA 2017, Iași, 18 mai 2017, ediția a IV-a: Tradiție, Prestigiu, Succes / CNNA 2017, Iasi, May the 18-th 2017, IV-a gathering: Tradition, Prestige and Success

Posted By Admin read more

Este piața agroalimentară a UE 28 o piață competitivă și concurențială?

Mar
24

Este piața agroalimentară a UE 28 o piață competitivă și concurențială? Sau este puternic influențată de interese economice și de sănătate publică naţionale, ale fiecărui stat? Am pus aceste două întrebări, ca urmare a situației întâlnite recent în piața ouălor de consum și a cărnii de pasăre. În anul 2016, în plină vară, când prețul ouălor din România, la poarta fermei, s-a redus mult sub costul de producție, datorită ofertei foarte mari, am întâlnit o situație ciudată.

Posted By Ilie Van read more

Competitivitatea din sectorul producției de ouă

Mar
24
raft oua

 
Dr. ing. ANA-MARIA COVAŞĂ
Dr. ing. ANCA-MARIA GALIȘ
 
COMPETITIVITATEA ÎN SECTORUL PRODUCŢIEI DE OUĂ AL UE

Posted By Ana-Maria Covașă read more

Avicultorul 1(2017)

Mar
24

DIN SUMAR:
• Necesitatea unor reglementări UE privind combaterea practicilor comerciale neloiale între statele member / We need rules against unfair trade practices between EU member states 
• Competitivitatea din sectorul producţiei de ouă / How to be competitive in egg production
• Obţinerea alimentelor funcţionale, o tendinţă inovatoare pentru industria aviară / Functional food production is being a ground-breaking way for poultry industry

Posted By Admin read more

Avicultorul 4(2016)

Dec
15
Coperta Avicultorul Magazin 4(2016)

DIN SUMAR:
• Starea zootehniei / State of animal production
• Studiu comparativ privind creşterea păsărilor în UE ŞI SUA / Comparative study of poultry production in EU and USA
• Valoarea nutritivă a cărnii de pasăre / Nutritive value of poultry meat
• Aditivi furajeri produşi de firma BIOMIN, cu rol în promovarea creşterii naturale: Digestarom®, Biotronic® Top3, PoultryStar® / BIOMIN’s feed additives for supporting natural production: Digestarom®, Biotronic® Top3, PoultryStar®

Posted By Admin read more

Avicultorul 3(2016)

Sep
29
Coperta Avicultorul Magazin 3(2016)

DIN SUMAR:
• 55 de ani de avicultura industriala în România / 55 years of poultry industry in Romania
• Mari personalitati din avicultura româneasca:  Dr. Valer I. Teusdea / Great personalities of the Romanian poultry industry : Dr. Valer I. Teusdea
• Piata produselor avicole în UE si în România / Poultry products market in EU and Romania
• Ferme avicole versus locuinte umane / Poultry farms versus human houses

Posted By Admin read more

Pages

Subscribe to      AVICULTURA.ro RSS