22 de ani de existenta a UCPR

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR) a sărbătorit, în luna octombrie 2015, 22 ani de existenţă.
 
Două date de referinţă trebuie reţinute:
- Întâlnirea Comitetului de iniţiativă, care a avut loc în Salonul de protocol al fostului Departament al Agriculturii de stat, 15 septembrie 1993;
- Ședinţa solemnă de constituire din 13 octombrie 1993, în care şi-au dat acordul de aderare la UCPR un număr de 53 participanţi, din care 39 foste întreprinderi avicole de stat, 9 întreprinderi avicole intercooperatiste şi cinci persoane fizice sau societăţi cu activităţi neavicole. Au fost aprobate statutul, regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul de Administraţie şi Organismul Operativ Central al UCPR.
 
Primul Consiliu de Administraţie al UCPR a avut urmăritoarea structură:
1. Dr. Ing. Ilie Van - preşedinte;
2. Dr. Stratulat Gheorghe - vicepreşedinte;
3. Dr. Ing. Stan Ţârlea, vicepreşedinte;
4. Ing. Marin Gheorghe - vicepreședinte AGCPAM, membru;
5. Ing. Roşoga Dumitru - Avicola Oradea, membru;
6. Dr. Isbăşoiu Barbu - director Avicola Constanţa, membru;
7. Ing. Dobrin Nicolae - director Avicola Neamţ, membru;
8. Ing. Bojan Dumitru - director Avicola Zalău, membru;
9. Ing. Aioanei Alexandru - director Avicola Focşani, membru;
10. Ing. Ivanov Elena - director Avicola Zorleni;
11. Ing. Weber Carol - director Avicola Afumaţi;
12. Ing. Georgescu Maria - director Avicola Oprişeneşti;
13. Ec. Brânzan Ion - director Avicola Tg. Jiu;
14. Ing. Perşoiu Virginia - director Avicola Voluntari;
15. Ing. Muscalu Grigore - director, ICPCPAM Baloteşti.
 
În organismul operativ central au fost aleşi Conf. univ. Dr. Ilie Van, preşedinte, Ing. Aurel Damian, director executiv, Ing. Gheorghe Marin, coordonator tehnic şi Ec. Doina Orosan, coordonator economic.
 
În anul 1994, primul după constituirea UCPR, după trei ani de la desfiinţarea Centralei pentru Producţie Avicolă, avicultura industrială românească era în colaps!
 
La producţia de carne de pasăre se realizau 95,6 mii tone în viu, cu un spor mediu zilnic de 19,69 g, un consum specific de 3,3 kg furaje pe kg spor, pierderi prin mortalitate de 21,9% şi un indice de producţie (cum se numea în acea perioadă IEE) de 50.
 
La producţia de ouă, o producţie anuală de 980 milioane de ouă, cu o producţie medie anuală de 198 ouă pe găină, un consum specific de 203 g furaje pe ou şi pierderi prin mortalitate de 18%.
 
Nu luase încă fiinţă nici o societate avicolă privată, acţiunea de privatizare a aviculturii efectuându-se între anii 1994 şi 2000, după ce Ministerul Agriculturii şi UCPR întocmiseră o „strategie” de restructurare şi privatizare a acesteia.
 
Din cele 63 întreprinderi avicole de stat şi 90 întreprinderi avicole cooperatiste existente la data înfiinţării UCPR, multe au fost lichidate în următorii 2-3 ani, printre care cei doi coloşi de producere a cărnii de pasăre Titu şi Galaţi, precum şi întreprinderile avicole de stat şi cooperatiste din judeţele Arad, Giurgiu, Maramureş, Muireş, Neamţ, Teleorman, Timiş, iar altele au fost privatizate fie prin asociaţiile proprii de salariaţi, fie prin cumpărarea lor de investitori autohtoni sau străini. La această dată există doar câteva societăţi în denumirea şi structura veche, dintre care le amintim pe cele de la Focşani, Braşov, Slobozia, Tărtăşeşti, Buzău (între fostele IAVS-uri) şi Lumina, Avi Putna şi Mihăeşti (dintre avicolele intercooperatiste), dar sunt altele care, prin privatizare, şi-au schimbat denumirea, structura sau dimensiunile, cum sunt Avi Agro Banat (fost Bocşa), Toneli (fost Găeşti), Avi Instant (fost Avicola Tg. Jiu), Chick Mintia (fost Avicola Deva), Semar Trading şi Agrisol (provenite din dezmembrarea Avicolei Băicoi), Ave Impex (provenită parţial din Avicola Satu Mare), Avicarvil (provenită din Avicola Băbeni) Bucureşti (constituită din ce-a mai rămas din fosta Centrală Avicolă). Multe alte capacităţi de producţie din fostele întreprinderi avicole de stat şi intercooperatiste au fost preluate de investitori români sau străini. Capacităţi noi de producţie, cu schimbări de destinaţie sau modernizări, s-au făcut în majoritatea societăţilor comerciale. Dar, mai ales la TRANSAVIA, Triticum Sebeş, Agricola International Bacău, Peneş Curcanul, Buzău, Oncos Cluj, Toneli Holding, Avi Top, Romtrading, Oprea Avicom, Agrisol, Ave Impex, Safir, Avicarvil şi altele. UCPR, care la înfiinţare număra doar 53 membri, a ajuns în prezent la peste 200 membri, din care multe societăţi la început de drum, din iniţiativa unor tineri investitori, însă majoritatea neintegrate şi care demarează cu greutate.
 
De-a lungul celor 22 de ani de activitate, Uniunea Crescătorilor de Păsări din România se consituie în cea mai veche şi (după părerea noastră) mai performantă asociaţie profesională din agricultura românească. În acest sens, redăm în tabelul de mai jos, producţiile şi performanţele realizate de membrii UCPR în anul de înfiinţare şi cele preliminate pentru acest an, precum şi în câţiva ani intermediari, la carne de pasăre şi ouă de consum.
 
Bunele relaţii pe care Uniunea Crescătorilor de Păsări din România a ştiut să le întreţină cu autorităţile statului, în special cu Ministerul Agriculturii, ne-au permis să obţinem subvenţii de la stat în perioada 2001-2009, iar după aceea o compensare a cheltuielilor făcute cu confortul păsărilor, ca şi subvenţia la motorină din ultimii ani.
 
Aderarea României la Uniunea Europeană, urmată, în perioada următoare, de izbucnirea crizei mondiale, nu a fost decât parţial favorabilă dezvoltării României, mai ales că timp de 4 ani (2011-2015) ne-am confruntat cu TVA-ul de 24% şi cu importuri masive şi uneori incorecte de carne de pasăre de la unii parteneri europeni, ceea ce a condus la dispariţia sau intrarea în insolvenţă a unor societăţi avicole. Din fericire, scăderea TVA la 9% din iunie 2015, la care conducerea UCPR şi cele ale marilor societăţi avicole au avut un rol hotărâtor, semne evidente de îmbunătăţire a activităţii avicole consemnându-se încă din acest an.
 
Societăţile avicole apărute pe harta României cu două decenii în urmă au ajuns acum la un grad mulţumitor de maturitate. Experienţa câştigată într-o perioadă în care s-au confruntat cu extrem de multe şi de mari greutăţi, dar în care au obţinut sporuri de producţie şi performanţe nebănuit de mari, ne dau speranţe şi garanţii pentru perioada următoare. Realizăm produse avicole de calitate, la cele mai ridicate performanţe şi la cele mai scăzute preţuri din Uniunea Europeană.
 
Să considerăm aceşti primi 22 de ani de existenţă a UCPR drept perioada noastră de majorat şi să ne implicăm în alta, de furnizor semnificativ de produse avicole pentru ţările europene cu condiţii inferioare de producţie celor ale noastre. Avem experienţa necesară şi climatul optim, dar şi furajere produse din plin în România. Suntem pregătiţi pentru intrarea într-o perioadă de prosperitate a aviculturii româneşti şi – de ce nu – să devenim principalii furnizori de produse avicole superioare calitativ şi foarte ieftine pentru ţările Europei, dar şi pentru ţările din Orientul Apropiat, Mijlociu şi Îndepărtat. Am dovedit că putem îndeplini acest rol istoric, în aceşti primi 22 ani de existenţă glorioasă a Uniunii Crescătorilor de Păsări din România.

Tags: