Avicultorul 1(2015)

Din SUMAR:
 

 • Anul 2015 va fi infernal pentru avicultura românească / 2015 will be an infernal year for romanian poultry industry
 • Piaţa produselor avicole în Uniunea Europeană 2007-2014 / Poultry products market in European Union in 2007-2014
 • Globalizarea şi polarizarea / Globalization and polarization
 • Importurile şi exporturile de produse avicole, ianuarie-noiembrie 2014 / Poultry products imports and exports during January-November 2014
 • Vârsta de sacrificare a puilor de carne în anul 2014 / Broiler slaughtering age in 2014
 • Scurt studiu asupra producerii şi comercializării cărnii de pasăre şi ouălor de consum în anii 2013-2014 / Study about poultry meat and table eggs production and marketing 2013-2014
 • Aspecte practice privind folosirea noilor hibrizi de sorg boabe în alimentaţia, nutriţia păsărilor şi fabricarea nutreţurilor combinate / Useful aspects of using new sorghum hybrid grains in poultry feeding and feed milling
 • European Crop Report 2014. Analiza principalelor materii prime produse și folosite în Europa / European Crop Report 2014. Analysis of main feed raw materials produced and used in Europe
 • Calitatea materiilor prime utilizate în furaje este variabilă: cum putem face alegerea potrivită? Studiu NIR realizat de Adisseo în România în 2014 / Quality of raw materials used in feeds is variable: how could we choose right? NIR study performed by Adisseo in Romania in 2014
 • Sănătatea intestinală şi profitabilitatea în avicultură / Guts health and profitability in poultry industry
 • Strategii de formulare a rețetelor furajere pentru puii de carne în anotimpul rece / Feed milling strategy for broilers during cold season
 • Clapeta de admisie a aerului – cea mai importantă componentă a sistemului de ventilaţie / Air admission valve is most important piece of ventilation system
 • Studiu de testare al efectului aditivului furajer probiotic „BIACTON” privind confirmarea eficienţei economice a administrării la broiler / Testing study of „BIACTON” probiotic feed additive concerning its economical efficiency for broilers
 • Mari personalităţi din avicultura românească / Great personalities of the Romanian poultry industry
 • Performanţe şi recorduri avicole 2014 / Poultry performances and records in 2014

 
Link pdf Avicultorul Magazin 1(2015)