Avicultorul 1(2018)

DIN SUMAR:
• Carnea de pasăre ca aliment funcțional – Îmbogățirea  cu acizi grași polinesaturați ω-3 cu lanț lung, acid linoleic conjugat și antioxidanți – α-tocoferol și seleniu / Poultry meat as functional food – enriching with long chain poly-unsaturated fatty acids ω-3, conjugated linoleic acid and antioxidants – α-tocoferol and Selenium
• Date din istoria Institutului de Cercetări pentru Creșterea Păsărilor şi Animalelor Mici Baloteşti / Data from the history of Poultry and Small Animals Research Institute Baloteşti
• ACTIGEN – Probleme cu Campylobacter / ACTIGEN – Campylobacter problems
• Cum alegem inhibitorul de (mico)toxine optim pentru găinile ouătoare / Choosing optimal mycotoxin binder for layers
• Noi metode de maximizare a distrugerii fitaților: supradozarea fitazei în furajarea păsărilor / New ways to maximize phytase breakdown: phytase super dosing
• L-metionina, DL-metionina şi DL-HMTBA surse diferite de metionină: aceeași performanță a puilor de carne / L-methionine, DL-methionine and DL-HMTBA are different methionine sources with the same broiler performances
• Adisseo va construi o nouă fabrică world-class pentru producția metioninei lichide, în Nanjing – China / Adisseo is going to build a new world-class liquid methionine production plant in Nanjing – China
• Fibra insolubilă în hrana păsărilor - Impact asupra sănătății și performanței / Insoluble fiber in poultry nutrition – Impact on bird health and performances
• Încălzirea cu panouri radiante ceramice a fermelor de pui de carne / Heating broiler farms with ceramic radiant panels
• EcoSmart - Ecologie pentru toți / EcoSmart - Ecology for everybody
• Creştere lentă a aviculturii globale până în 2026 / Slow growth for global poultry industry through 2026
• In memoriam Dr. Eugenia Avram
Link download pdf Avicultorul Magazin 1(2018)