Avicultorul 3(2015)

DIN SUMAR

 • Semestrul I 2015 - Realizări, perspective, oportunităţi / Achievements, perspectives and opportunities on Ist Quarter of 2015
 • Piaţa produselor avicole în UE în semestrul I 2015 / EU Poultry products market on Ist Quarter of 2015
 • Avicultorii români nu sunt (încă) eurosceptici / Romanian poultry producers are not (yet) euro-skeptical
 • Marea responsabilitate a marketingului avicol / The great responsibility of poultry marketing
 • Gestionarea proteinelor vegetale / Managing plant protein
 • Prietenii mei, avicultorii / My friends poultry producers
 • Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti / Great men of Romanian agricultural sciences
 • „Cocoşul de aur” / „The Golden Rooster”
 • Strategii în cercetarea ştiinţifică din avicultura României / Romanian poultry science research strategies
 • Enzimele: instrumente pentru reducerea costurilor nutreţului / Enzymes: are tools to reduce feed cost
 • Influența suplimentării cu CreAMINO® asupra parame­trilor de creștere și calității carcasei / Influence of adding CreAMINO® on poultry production and carcass quality traits
 • Ambalajul face diferența / The Package makes the difference
 • O nouă testare rapidă pentru evaluarea surselor de Seleniu / A new fast testing method to analyze Selenium sources
 • Încălzire eficientă în fermele avicole cu sistemele CUBO / Efficient poultry farms heating with CUBO systems
 • Soluții personalizate. Folosirea vaccinurilor autogene în producția avicolă / Customized solutions. Usage of autogenous vaccines in poultry production
 • Simpozion Cobb - Sinaia 2015 / Cobb symposium - Sinaia 2015
 • Mari personalităţi din avicultura românească: Nora și Dan Tipuriţă, Marcela şi Doru Ursu / Great personalities of the Romanian poultry industry: Nora and Dan Tipuriţă, Marcela and Doru Ursu
 • 20 de ediţii Indagra! / 20 Indagra sessions
 • Performanţe şi recorduri avicole sem. I 2015 comparativ cu sem. I al anilor 2011, 2012, 2013 şi 2014 / Poultry performances and records in 1st quarter of 2015 compared to 1st quarter of 2011, 2012, 2013 and 2014

 
Link download pdf Avicultorul Magazin 3(2015)