Avicultorul 3(2017)

DIN SUMAR:
• Situaţia pieţei cărnii de pasăre şi a ouălor de consum în România în primele 6 luni ale anului 2017, comparativ cu primele 6 luni ale anului 2016 / Table eggs and poultry meat market in Romania on first 6 mounts of 2017 compared with first 6 mounts of 2016
• Calitatea ouălor de consum prin aplicarea sistemului HACCP și marcarea acestora - aspecte legislative / Table eggs quality legal aspects of HACCP system and eggs marking
• Gama Rowan: un portofoliu de produse pentru piața de desfacere a păsărilor cu creștere lentă și cu penaj colorat / Rowan series: products for slow growing and color feathered birds market
• Tendințe ale producției și consumului de carne de pui la ora actuală / Present trends of broiler meat production and consumption
• Hy-Line Brown: Hibridul ouător - lider mondial / Hy-Line Brown is the best layer hybrid
• „Revigorarea” embrionară prin tratamente termice în timpul stocajului ouălor de incubație / Embryonic refreshing by thermal treatments during hatching eggs storage
• Extractele din alge, o nouă opțiune ca adjuvant imunologic / Algae extracts as immunogenic adjuvant
• Coccidiaza „de vară” / Summer coccidiosis
• Mineralele organice – complexul Bioplex de la Alltech / Organic minerals: Alltech’s Bioplex
• Rolurile și funcțiile seleniului la păsări – descoperiri recente / Recent finding about selenium actions in poultry
• Performanţe şi recorduri avicole sem. I 2017, comparativ cu sem. I al anilor 2013, 2014, 2015 şi 2016 / Poultry performances and records in 1st quarter of 2017 compared to 1st quarter of 2013, 2014, 2015 and 2016
Link download pdf Avicultorul Magazin 3(2017)