Avicultorul 4(2015)

DIN SUMAR:

 • A sosit momentul unui nou început! / It’s time for a new beginning
 • Mari personalităţi: ING. MIHAI GANEA / Great personalities: ENG. MIHAI GANEA
 • Ediţia XX Indagra. Salonul Aviculturii Româneşti / Indagra’s XXth Edition. Romanian Poultry Industries Saloon
 • 22 ani de existenţă a UCPR / 22 years of activity of UCPR
 • Despre cooperare şi integrare în avicultură / About cooperation and integration in poultry industry
 • Despre externalizare / About externalization
 • Exemplul fermierului (şi al comerciantului) englez / Example of English farmer (and retailer)
 • Avicultorii români peste hotare / Romanian poultry producers abroad
 • Ai grijă la cap! - varianta feminină / Take care to head! – Feminine variation
 • European Crop Report 2015 / European Crop Report 2015
 • Alltech: Soluţia tehnică pentru fermele organice / Technical solution for organic farms
 • Influenţa luminii în creşterea broilerilor / Light influence in broiler production
 • Performanţe şi recorduri avicole la 30 septembrie 2015 comparativ cu 30 septembrie al anilor 2011, 2012, 2013 şi 2014 / Poultry performances and records on September the 30th 2015 compared to September the 30th 2011, 2012, 2013 and 2014
 • In memoriam: Ing. Alexandru Aioanei; Dr. Ing. Florin Pricop; Dr. Iorga-Florin Şandru
   

Link download pdf Avicultorul Magazin 4(2015)