Avicultorul 4(2016)

Coperta Avicultorul Magazin 4(2016)

DIN SUMAR:
• Starea zootehniei / State of animal production
• Studiu comparativ privind creşterea păsărilor în UE ŞI SUA / Comparative study of poultry production in EU and USA
• Valoarea nutritivă a cărnii de pasăre / Nutritive value of poultry meat
• Aditivi furajeri produşi de firma BIOMIN, cu rol în promovarea creşterii naturale: Digestarom®, Biotronic® Top3, PoultryStar® / BIOMIN’s feed additives for supporting natural production: Digestarom®, Biotronic® Top3, PoultryStar®
• Asigurați productivitatea animalelor cu Zinc chelatat cu Glicina / Assuring animal productivity with Zinc glycine chelate
• Cea mai nouă modalitate de a produce enzyme / Up-to-data enzyme production method
• Algoterapia în avicultură / Algae treatment in poultry industry 
• Furaj pentru combustibil: un subiect fierbinte / Feed as fuel: a burning topic
• Producţia de îngrăşământ organic de înaltă eficienţă: de la pierdere la profit / Highly efficient organic fertilizer production: from loss to profit
• KOKCIDIN® – Prevenirea eficientă a coccidiozelor / KOKCIDIN® – Efficient prevention of coccidiosis
• Influența luminii asupra așternutului în halele avicole / Light influence on broiler litter
• Ediţia a XXI-a INDAGRA: Salonul Aviculturii Româneşti / INDAGRA’S XXIst EDITION: Romanian Poultry Industries Saloon
• In memoriam: Ing. GHEORGHE MARIN 
• Performanţe şi recorduri avicole la 30 septembrie 2016, comparativ cu 30 septembrie al anilor 2012, 2013, 2014 şi 2015 / Poultry performances and records on 30th September 2016 compared to 30th September of 2012, 2013, 2014 and 2015

Link download pdf Avicultorul Magazin 4(2016)