Avicultorul 1(2014)

 
Din SUMAR:
 

 • Am avut un an greu. Vom parcurge altul şi mai greu / We had a tough year and we are about to have an even tougher one
 • Avicultura românească, dificultăţi din exterior, dar mari oportunităţi din interior / Romanian poultry industry: difficulties inside but great opportunities outside
 • Studiu de caz: Extins de la singular la general / Case study: Extended from particular to general
 • Studii pentru o strategie privind producţia şi comercializarea cărnii de pasăre în anul 2014 / Studies: About a strategy for poultry meat production and marketing in 2014
 • Dr. Ing. Florin Pricop a fost premiat de Academia Română pentru lucrarea „Teoria genică a sexualităţii şi aplicaţiile ei practice” / Dr. Ing. Florin Pricop was rewarded by the Romanian Academy for his work: “The gene theory of sexuality and its practical applications”
 • Falsificarea materiilor prime folosite în hrana animalelor / Falsification of feedstuffs used in animal feeding
 • Asigurarea calității constante a puilor: Menținerea calității puilor de la stația de incubație necesită măsuri atente de control al calității / Assuring a constant chick quality: Preserving chick’s quality in hatchery needs close quality control measures
 • Creşterea profitabilităţii fermelor avicole / Increasing poultry farms effectiveness
 • Vizitat, văzut, plăcut. Cea mai mare stație de incubație din Europa, localitatea Lunteren, Olanda / Visit, seen, like: The biggest hatchery in Europe, Lunteren, Netherlands
 • Mycosorb® şi importanţa utilizării sale în raţiile pentru păsări / Importance of using Mycosorb® in poultry diets
 • Studiu de testare al efectului aditivului furajer probiotic „Biacton” privind confirmarea eficienţei economice a administrării la broileri / Test study about effect of probiotic feed additive “Biacton” concerning confirmation of econo­mical efficiency of usage in broilers
 • AdiDay Romania 2014. Eveniment dedicat tehnologiei furajelor şi nutriţiei animale, organizat de Adisseo France / AdiDay Romania 2014: Event concerning animal feeds and nutrition technology organized by Adisseo France
 • Noutăţi ale firmei Petersime / News from Petersime
 • In Memoriam Dr. DAN GRIGORESCU
 • In Memoriam Ec. DOINA OROSAN
 • Performanţe şi recorduri avicole 2013 / Poultry performances and records in 2013