Avicultorul 2(2014)

 
Din SUMAR:
 

 • Nevoia unor idei alternative / The need for alternative ideas
 • Preţurile de producţie în unele ţări din UE - versus preţurile pieţelor interne (dar şi de export către România) / Production prices in some EU’ countries compared to internal market prices (and also export prices to Romania)
 • Inflaţie generală 2013 versus deflaţie carne de pasăre / General inflation 2013 versus poultry meat deflation
 • Macroeconomia, bat-o vina! / That damn macroeconomic
 • Strategii anti-insolvenţianiste / Anti - insolvency strategies
 • Vârsta de livrare a puilor de carne în anul 2013 / Broiler slaughtering age in 2013
 • Abatorul EUROAVI - Drajna îşi sărbătoreşte majoratul la vârsta de doar… cinci ani / EUROAVI – Drajna slaughterhouse is celebrating its coming to age at just… five years old
 • Fosforul în nutriţia puilor de carne / Phosphorus in broiler nutrition
 • Soluţii tehnice de la Alltech pentru fermele organice / Alltech’s technical solutions for organic farms
 • Creşterea rapidă a cererii globale pentru păsările crescute în sistemul industrial și pentru sănătatea acestor efective. Repere ale Forumului Global Aviar organizat de Merial la Paris / Rapid increase of global demand for intensive produced poultry and for their health: Landmarks of Poultry Global forum organized by Merial in Paris
 • Studiu de testare al efectului aditivului furajer probiotic „Biacton” privind confirmarea eficienţei economice a administrării la broiler / Testing study about effect of “Biacton” probiotic feed additive for proving economical efficiency in broiler feeding
 • Rovabio® a obţinut re-înregistrarea în Uniunea Europeană pentru toate speciile de păsări, purcei şi porci graşi / Rovabio® has succeeded to be registered again for all poultry, piglets and fattening pigs in the European Union
 • Importanța apei în fermele avicole / Water value in poultry farms
 • Noutăţi ale firmei Petersime / News from Petersime
 • Amintiri avicole… mai puţin plăcute / Poultry industries memories… less pleasant
 • Mari personalităţi din avicultura românească: Ing. Petre Bădulescu / Great personalities of the Romanian poultry industry: Eng. Petre Bădulescu
 • In memoriam Sârbu Oprea / In memoriam Sârbu Oprea
 • Performanţe şi recorduri avicole trim. I 2013, comparativ cu trim. I al anilor 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014 / Poultry performances and records in 1st quarter of 2013, compared to 1st quarter of 2010, 2011, 2012, 2013 and 1014