24.11.2011 - Comunicat de Presă

 
COMUNICAT DE PRESĂ
- 24 noiembrie 2011 -
 
„CARNEA DE PASĂRE ŞI OUĂLE DE CONSUM DIN ROMÂNIA, ALIMENTE SIGURE PENTRU SĂNĂTATEA CONSUMATORULUI”
 
 
 
Apariţia în dezbaterea publică a unor subiecte legate de siguranţa alimentară a cărnii de pasăre şi a ouălor de consum determină Uniunea Crescătorilor de Păsări din România să facă următoarele precizări.
 
Crescătorii de păsări din România sunt supuşi Programului acţiunilor de supraveghere şi control privind sănătatea păsărilor şi siguranţa alimentelor, prevăzut în Programul Strategic anual al ANSVSA, care, pentru anul 2011, a aprobat Nomele Metodologice prin Ordinul 17/30.03.2011.
 
Programul Strategic al ANSVSA operează în baza legislaţiei naţionale, care transpune legislaţia UE în domeniu. Astfel, pentru siguranţa alimentelor privind normele de supraveghere şi control a unor substanţe (inclusiv antibiotice) şi al reziduurilor acestora la animale vii şi produse de origine animală, operează Ordinul 95/2.04.2007 care transpune Directiva Consiliului 96/23/CEE. Pentru interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste operează Ordinul 199/24.08.2006, care transpune Directiva Consiliului 96/22/CEE.
 
Legislaţia defineşte foarte clar domeniul şi totodată interzice comercializarea substanţelor indezirabile (hormoni, substanţe antimicrobiene interzise, somnifere, etc.), precum şi utilizarea unor astfel de substanţe ca factori de creştere în scopul îngrăşării forţate a păsărilor. Lista antibioticelor ce pot fi utilizate în scop curativ în fermele de păsări este stabilită de lege.
 
Planul de control oficial al reziduurilor se face prin prelevări de probe, prelevarea este neprevăzută, neaşteptată şi nu se efectuează la intervale de timp prestabilite şi nici într-o anumită zi a săptămânii, urmărindu-se elementul surpriză al controalelor efectuate.
 
Numărul minim şi frecvenţa probelor sunt stabilite de lege, pentru fiecare specie de animale în parte şi pentru fiecare grupă de substanţe. De exemplu, pentru carnea de pasăre, numărul minim de probe este de o probă pentru fiecare 200 tone carne din producţia anuală şi pentru fiecare grupă de substanţe, iar pentru ouă consum o probă la 1000 tone ouă din producţia anuală şi pentru fiecare grupă de substanţe.
 
Deşi costurile privind siguranţa alimentelor sunt foarte ridicate (o singură analiză costă cca 150 lei) şi acestea sunt suportate de crescători, nu există până în prezent crescători de păsări care să se abată de la prevederile legii. Sancţiunile în cazul nerespectării legii sunt foarte drastice, echivalând practic cu falimentul fermei respective. Având în vedere că, săptămânal din fermele de păsări (carne şi ouă consum) sunt trimise probe la laborator pentru diferite examene (sănătatea păsărilor şi siguranţa alimentelor), asigurăm consumatorii de produse avicole româneşti, că acestea sunt sigure din punct de vedere al sănătăţii şi solicităm autorităţilor să fie la fel de exigente şi cu importurile de produse avicole, aşa cum sunt cu producătorii interni.
 
Prezentul comunicat de presă a fost aprobat de toţi crescătorii de păsări din România, membri ai Uniunii Crescătorilor de Păsări din România.
 
 
 
PREŞEDINTE UCPR
Prof. univ. dr. ILIE VAN