UCPR

 
ORGANIZARE
Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR) este o asociaţie cu caracter profesional, fără scop lucrativ, non-guvernamentală, autonomă, cu personalitate juridică, construită pe criteriul specificului activităţii de ramură avicolă.
Constituită în anul 1993 cu scopul realizării unităţii organizatorice a crescătorilor de păsări din România, UCPR îndeplineşte rolul de liant între agenţii economici care activează în domeniul aviculturii.
UCPR nu se implică în relaţiile comerciale ale membrilor ei; ca asociaţie reprezintă şi comunică interesele societăţilor avicole în relaţia cu instituţiile statului, precum şi în relaţia cu publicul larg.
 
OBIECTIVE
- reprezentarea intereselor profesionale ale crescătorilor de păsări din România în faţa organismelor interne şi internaţionale;
- realizarea unor activităţi profesionale, tehnice şi economice de interes comun al membrilor în scopul desfăşurării unei activităţi profitabile pentru membrii săi;
- realizarea unităţii crescătorilor de păsări din România cu specificitate de producţie;
- colaborare în probleme organizatorice, administrative, tehnico-economice şi ştiinţifice în vederea desfăşurării activităţii membrilor uniunii la un nivel competitiv. 
 
 
CONDUCEREA UCPR UCPR este constituită din:
- Adunarea Generală (organul suprem de conducere)
- Consiliul de Administraţie
- Comitetul Executiv: 

  • Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Ilie VAN
  • Vicepreşedinte: Dr. Ing. Ioan POPA
  • Vicepreşedinte: Prof. Univ. Dr. Gheorghe STRATULAT
  • Director executiv: Ing. Aurel DAMIAN
  • Director de marketing: Dr. Ing. Ana Maria COVASA
  • Şef serviciu financiar contabil: Ec. Aurelia VASCU

Alţi salariaţi: 4