Biosecuritate

 

Măsuri de securitate în fermele de tip industrial

 
a. Circulaţia păsărilor pentru abatorizare

 • Se monitorizează fiecare transport cu privire la: ferma de origine, destinaţia şi traseul ce urmează a fi parcurs.
 • Se aplică procedura scrisă cu privire la documentele ce se vor elibera de DSV (Direcţia Sanitar Veterinară).

 
b. Circulaţia puilor de o zi pentru populare şi a ouălor de incubaţie

 • Se monitorizează fiecare transport cu privire la: ferma de provenienţă, destinaţia şi traseul mijlocului de transport.
 • Se folosesc cartoane de unică folosinţă pentru ouăle de incubaţie.
 • Cofrajele din PVC se spală şi se dezinfectează obligatoriu în vederea refolosirii.

 
c. Circulaţia ouălor pentru consum

 • Sunt utilizate ambalaje şi cartoane de unică folosinţă pentru transportul ouălor pentru consum.

 
d. Transportul furajelor combinate

 • Mijloacele de transport furaje se spălă şi se dezinfectează în afara fermei.
 • La intrarea în fermă funcţionează un dezinfector sau un covor cu dezinfectant.
 • Depozitarea furajelor în fermă se face în buncăre specializate, etanşe, pentru a evita pătrunderea în interior a păsărilor sălbatice.

 
e. Intrarea personalului în fermă

 • Trecerea printr-un filtru sanitar prevăzut cu trei încăperi (camera pentru echipamente de stradă, camera cu duş, camera pentru echipamentul de fermă).
 • Schimbarea îmbrăcămintei de stradă şi a încălţămintei cu echipament de fermă.
 • Folosirea tăviţelor dezinfectoare la intrarea şi ieşirea din filtrul sanitar.
 • Verificarea integralităţii gardurilor ce înconjoară fermele.

 
f. Alimentarea cu apă a fermei

 • Se interzice alimentarea fermelor din surse de apă deschise.
 • Alimentarea cu apă a fermelor se face din puţuri forate sau de la reţeaua publică de apă.
 • Tratarea antimicrobiană a apei se face conform regulilor de igienă în vigoare.

 
g. Adăposturile de creştere

 • Halele sunt etanşe pentru a evita pătrunderea în interior a păsărilor sălbatice şi a rozătoarelor.
 • La intrarea în adăpost există o tăviţă dezinfectoare pentru dezinfecţia încălţămintei şi un sistem de spălare şi dezinfecţie a mâinilor îngrijitorilor.

 
 
MĂSURI CU PRIVIRE LA ANGAJAŢI ŞI/ SAU VIZITATORI

a. Mişcări de personal sau vizitatori în fermă
Personalul de serviciu (mecanici, electricieni, fochişti, tractorişti), chiar dacă nu intră în contact cu păsările, respectă programul de spălare şi dezinfecţie ca şi personalul din fermă (duş şi schimb de haine pentru persoane, dezinfecţie cu formalin pentru echipament).
 
b. Contacte cu păsări din afara fermei

 • Angajaţii care lucrează în ferme şi abatoare nu au voie să crească păsări în ogradă.
 • Angajaţii din fermele avicole nu pot avea al doilea serviciu tot în ferme de păsări.
 • După concediu, personalul din ferme trebuie să stea în carantină 72 ore (fără contact cu păsările) înainte de începerea serviciului.

 
 
MĂSURI CU PRIVIRE LA INTRODUCEREA ÎN FERMĂ A MATERIALELOR DIN MEDIUL EXTERN

a. Diverse materiale care intră în contact direct cu pasările sau dejecţiile

 • Aceste tipuri de materiale trebuie cumpărate exclusiv noi şi dezinfectate cu formalin înainte de introducerea în ferme.
 • Este interzisă refolosirea acestor materiale.

 
b. Materiale care nu intră în contact cu păsările sau dejecţiile
Aceste tipuri de materiale sunt mai puţin riscante, dar trebuie dezinfectate corespunzător la intrarea în fermă.
 
c. Mijloace de transport dejecţii

 • Mijloacele de transport dejecţii din fermă în exterior, pe parcursul unui ciclu de producţie, trebuie să aparţină unei singure platforme de producţie şi sunt spălate şi dezinfectate la fiecare intrare în fermă.
 • Este interzisă folosirea aceloraşi mijloace de transport al dejecţiilor în mai multe platforme de producţie.

 
d. Ingrediente furajere

 • Fiecare ingredient furajer are propriul său risc de contaminare. Ingredientele cu risc mare sunt monitorizate cu atenţie. Există registre corespunzătoare pentru fiecare furnizor de ingrediente furajere şi sunt create baze de date ale controlului calităţii pentru fiecare furnizor.
 • Se întocmeşte un plan de utilizare a ingredientelor cu risc mare în hrana anumitor păsări, precum: păsările cu vârste foarte mici, păsări stresate sau păsări de reproducţie. Păsările sunt vulnerabile la diferite infecţii, de aceea sunt folosite cele mai bune materii prime, salubre şi nutreţuri granulate şi tratate antimicrobian.
 • Fabrica de nutreţuri combinate are un program de biosecuritate funcţional şi dispune de zone tampon care împiedică persoanele neautorizate să pătrundă în fabrică. Vizitatorii sunt consideraţi contaminaţi şi de aceea sunt echipaţi cu haine şi încălţăminte aseptice.
 • Rozătoarele şi păsările sălbatice sunt eliminate din fabrică sau din apropierea acesteia. Perimetrul clădirii trebuie să fie intact cu toate uşile şi ferestrele închise şi sigilate. Materialele propice pentru cuibărit sunt înlăturate, iar potenţialele locuri de cuibărit eliminate.
 • Modul de circulaţie al angajaţilor este conceput, astfel încât să minimalizeze posibilitatea contaminării încrucişate. Angajaţii de la primire ingrediente nu au voie să circule în zona furajelor finite şi invers. Adesea se folosesc echipamente de culori diferite pentru diferite categorii de angajaţi.
 • Zona de primire a ingredientelor este curată şi bine organizată. Ingredientele cu dejecţii de rozătoare şi/sau de păsări, infestate cu insecte sunt respinse înainte de descărcare. Gurile sau zonele de descărcare sunt lipsite de urme vizibile ale ingredientelor anterioare. Pentru salubrizarea gurilor de descărcare se foloseşte adesea porumbul măcinat (45 kg) conţinând între 0,5-1% substanţe antimicrobiene (amestec de acizi organici şi sărurile acestora);
 • Vehiculele de transport sunt inspectate şi salubrizate după o schemă regulată. Aşternutul, deşeurile de abator sau mortalităţile nu sunt niciodată transportate cu utilajele destinate transportului de ingrediente. Pentru furajele de reproducţie se folosesc mijloace de transport speciale.
 • Se folosesc numai furaje granulate sau tratate antimicrobian pentru puii de carne sau furaje numai tratate antimicrobian pentru celelalte categorii de păsări.
 • Fabricile de furaje au proiecte speciale de instruire a salariaţilor pentru îmbunătăţirea programului.

 
 
MĂSURI PRIVIND EVACUAREA DEŞEURILOR ŞI GUNOIULUI DE GRAJD
 
a. Păsările moarte

 • Colectarea şi eliminarea pasărilor moarte se face prin incinerare în fermă sau îngropare.
 • În situaţia în care se transportă la protan pentru incinerare, păsările moarte se ambalează corespunzător şi se transportă cu mijloace corespunzătoare.

 
b. Resturi de incubaţie

 • Deşeurile rezultate în urma procesului de incubaţie se incinerează conform legislaţiei în vigoare, OM 723/2003, OM 42/2005, OG 47/2005.
 • Înainte de a fi transportate la locul de incinerare sunt dezinfectate şi ambalate corespunzător într-o încăpere special amenajată.
 • Incinerarea acestor deşeuri se face de către o persoană nominalizată şi specializată.

 
c. Deşeurile de abator

 • Deşeurile de abator sunt sterilizate prin procesare şi transformate în făinuri proteice la temperatura de 135oC timp de 20 minute.
 • Făinurile proteice rezultate nu sunt folosite în hrana animalelor de fermă, ci urmează destinaţia conform legislaţiei în vigoare OM 723/2003, OM 42/2005, OG 47/2005.
 • În cazul în care nu există sisteme de sterilizare prin procesare şi transformare în făinuri proteice, deşeurile de abator sunt livrate spre incinerare la cel mai apropiat incinerator, având condiţia ca transportul să se facă în containere perfect etanşe.

 
d. Dejecţiile din fermă (gunoiul de grajd)

 • Sunt depozitate şi dezinfectate pe platforme special amenajate, împrejmuite, urmând a fi utilizate doar după o anumită perioadă de timp.
 • Pentru fermele de găini ouătoare (crescute în baterii) dejecţiile sunt depozitate în batale speciale.

 
 
MĂSURI PENTRU PREVENIREA INFECŢIEI ÎN ABATOR

a. Menţinerea igienei în abator
Se urmăreşte funcţionarea corectă a următoarelor activităţi:

 • Spălarea şi dezinfecţia cuştilor şi a autovehiculelor de transport păsări vii;
 • Folosirea unei staţii de preparare a detergenţilor;
 • Spălarea şi dezinfecţia utilajului mobil într-un spaţiu special amenajat;
 • Prevenirea pătrunderii insectelor şi păsărilor sălbatice în abator prin existenţa unor amenajări speciale;
 • Sterilizarea cuţitelor, instrumentelor şi a altor accesorii folosite de personal în procesul de producţie în sterilizatoare speciale;
 • Folosirea materialului de protecţie pentru personalul care lucrează în abator (mănuşi, mască şi eventual ochelari).

 
b. Igiena personalului
Este obligatoriu să existe:

 • Surse suficiente de apă pentru băut;
 • Chiuvete pentru spaţiile tehnologice şi cele auxiliare (vestiare, săli de mese, toalete etc.);
 • Cabinete de toaletă pentru bărbaţi şi femei;
 • Spălătorie pentru echipamentele de protecţie;
 • Spaţii pentru servit masa şi pentru punct sanitar.