Membri

 
Membrii UCPR
 
În prezent, UCPR are 212 membri, dintre care:
• 17 membri constituiţi în societăţi avicole mari, specializate sau mixte (carne, ouă sau carne-ouă); 
• 18 membri în societăţi avicole mijlocii; 
• 152 membri în societăţi avicole mici; 
• 25 membri neavicultori – sunt legaţi funcţional de activitatea avicolă (producători şi distribuitori de vaccinuri, medicamente, aditivi furajeri, echipamente pentru avicultură etc.). 

Societăţile avicole mari realizează 90% din carnea de pasăre şi 85% din ouăle produse în sistem industrial în România.

Producători mari realizează peste:
• 10 mii tone carne pe an;
• 40 milioane ouă pe an.
 

Producători mijlocii realizează între: 
• 5 – 10 mii tone carne pe an; 
• 10 – 40 milioane ouă pe an.
 

Producători mici realizează până la: 
• 5 mii tone carne pe an; 
• 10 milioane oua pe an.