Revista „Avicultorul Magazin”

 
Revistă trimestrială apărută sub egida
UNIUNII CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DIN ROMÂNIA

 
 
Redactor-șef:
Dr. Ing. Ana-Maria Covașă
 
Colectivul redactional:
Prof. univ. dr. Ilie Van
Dr. ing. Ioan Popa
Prof. univ. dr. Gheorghe Stratulat
Prof. univ. dr. Valer Teușdea
Ing. Aurel Damian
 
Pentru contractarea de abonamente (semestriale sau anuale), persoa­ne­le interesate sunt rugate sã se adre­seze direct
la sediul Uniunii Crescătorilor de Păsări din România sau la unul din telefoanele:
021.666.37.65; 0744.309.851
 
Revistă editată de
EDITURA TOTAL PUBLISHING

Piaţa Presei Libere nr. 1,
Corp C, et. 1, cam. 135B, Bucureşti
Tel.: 0722.689.243
www.totalpublishing.ro