Avicultorul Magazin

Avicultorul 1(2018)

Mar
27

DIN SUMAR:
• Carnea de pasăre ca aliment funcțional – Îmbogățirea  cu acizi grași polinesaturați ω-3 cu lanț lung, acid linoleic conjugat și antioxidanți – α-tocoferol și seleniu / Poultry meat as functional food – enriching with long chain poly-unsaturated fatty acids ω-3, conjugated linoleic acid and antioxidants – α-tocoferol and Selenium
• Date din istoria Institutului de Cercetări pentru Creșterea Păsărilor şi Animalelor Mici Baloteşti / Data from the history of Poultry and Small Animals Research Institute Baloteşti

Posted By Admin read more

Avicultorul 4(2017)

Dec
11

DIN SUMAR:
• Îmbogățirea ouălor cu nutrienți benefici alimentației umane / Enriching eggs with nutrients beneficial for human food
• Ouăle și sănătatea / Eggs and health
• Salonul aviculturii româneşti - Indagra 2017 / Romania Poultry Industries Saloon - Indagra 2017
• Scăderea costurilor de producție prin metode eficiente de gestiune a resurselor / Reducing production costs with efficient resource management methods

Posted By Admin read more

Avicultorul 3(2017)

Sep
10

DIN SUMAR:
• Situaţia pieţei cărnii de pasăre şi a ouălor de consum în România în primele 6 luni ale anului 2017, comparativ cu primele 6 luni ale anului 2016 / Table eggs and poultry meat market in Romania on first 6 mounts of 2017 compared with first 6 mounts of 2016
• Calitatea ouălor de consum prin aplicarea sistemului HACCP și marcarea acestora - aspecte legislative / Table eggs quality legal aspects of HACCP system and eggs marking

Posted By Admin read more

Avicultorul 2(2017)

Jun
05

DIN SUMAR:
• Pledoarie pentru aplicarea integrală a PAC în agricultura româniei / A plea for complete aplication of CAP in romanian agriculture
• Compoziția ouălor de consum în funcție de specia producătoare / Table egg composition by producing specie
• CNNA 2017, Iași, 18 mai 2017, ediția a IV-a: Tradiție, Prestigiu, Succes / CNNA 2017, Iasi, May the 18-th 2017, IV-a gathering: Tradition, Prestige and Success

Posted By Admin read more

Avicultorul 1(2017)

Mar
24

DIN SUMAR:
• Necesitatea unor reglementări UE privind combaterea practicilor comerciale neloiale între statele member / We need rules against unfair trade practices between EU member states 
• Competitivitatea din sectorul producţiei de ouă / How to be competitive in egg production
• Obţinerea alimentelor funcţionale, o tendinţă inovatoare pentru industria aviară / Functional food production is being a ground-breaking way for poultry industry

Posted By Admin read more

Avicultorul 4(2016)

Dec
15
Coperta Avicultorul Magazin 4(2016)

DIN SUMAR:
• Starea zootehniei / State of animal production
• Studiu comparativ privind creşterea păsărilor în UE ŞI SUA / Comparative study of poultry production in EU and USA
• Valoarea nutritivă a cărnii de pasăre / Nutritive value of poultry meat
• Aditivi furajeri produşi de firma BIOMIN, cu rol în promovarea creşterii naturale: Digestarom®, Biotronic® Top3, PoultryStar® / BIOMIN’s feed additives for supporting natural production: Digestarom®, Biotronic® Top3, PoultryStar®

Posted By Admin read more

Avicultorul 3(2016)

Sep
29
Coperta Avicultorul Magazin 3(2016)

DIN SUMAR:
• 55 de ani de avicultura industriala în România / 55 years of poultry industry in Romania
• Mari personalitati din avicultura româneasca:  Dr. Valer I. Teusdea / Great personalities of the Romanian poultry industry : Dr. Valer I. Teusdea
• Piata produselor avicole în UE si în România / Poultry products market in EU and Romania
• Ferme avicole versus locuinte umane / Poultry farms versus human houses

Posted By Admin read more

Avicultorul 2(2016)

Jun
26

DIN SUMAR:
• Cum şi cât producem, cum, cui şi cu ce preţ vindem / How are we producing, how much are we producing, to whom are we selling and at what price are we selling
• Balanţa comercială externă cu produse avicole în lunile ianuarie-februarie 2016 / Poultry products external commercial balance on January and February 2016
• Inechităţi care generează euroscepticism şi dăunează Uniunii Europene / Inequities which are leading to euroskepticism and are detrimental to European Union

Posted By Admin read more

Avicultorul 1(2016)

Mar
25

DIN SUMAR:

Posted By Admin read more

Avicultorul 4(2015)

Dec
15

DIN SUMAR:

Posted By Admin read more

Pages

Subscribe to RSS - Avicultorul Magazin